POLİTİKALARIMIZ

GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  • Üretim süreçlerinde hammaddeden başlayarak ürünün misafire ulaşıncaya kadar sürekli olarak gözden geçilerek güncellenen sistemiz, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının şartlarına uygun olarak kurulmuştur ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir.
  • Misafirimizin beklentisi doğrultusunda hijyen kurallarına uygun ve güvenliği sağlanmış, dünya ve geleneksel Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini, eğitimli çalışanlarımızla hazırlar ve sunarız. Bu nedenle eğitime önem verir; ürün hazırlığını gerçekleştiren personelimiz kadar, kullanılan tüm malzemeleri sağlayan tedarikçilerimizin de bu amaca katılımını sağlarız.
  • Misafirlerimize sunmuş olduğumuz hizmetlerimizi, sürekli olarak ölçer, uygunluğunu gözden geçirir ve iyileştirmek için çalışmalar yaparız.

ENERJİ POLİTİKASI

Yenilebilir enerji kullanımı ile doğal kaynaklarımızın verimli ve etkin şekilde kullanımı, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde enerji tüketimimizi izleyerek sistematik bir şekilde yürütülmesi bu doğrultuda enerji azaltmayı hedefleyerek enerji yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve sürekliğini sağlaması amacıyla;

  • ISO 5001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu çalışmak ve sistemin sürekliliğini sağlamak,
  • Tedarik edilen yeni ürün ve ekipmanların enerji tasarruflu olmasına önem vermek, doğaya kaynak tüketimini azaltmak,
  • Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve yenilebilir kaynakların kullanımına teşvik vermek,
  • Sürdürülebilir enerji verimliliği ve etkinliğini artırmak için risk ve fırsatları belirleyerek enerji performansını sürekli iyileştirmek,
  • Yasal düzenlemelere, misafir ihtiyaç ve beklentisine, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülüklerine yönelik teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemi oluşturmak,
  • Enerji yönetim sürecini düzenli olarak gözden geçirmek ve gerekli durumlarda güncellemeler yapmak,
  • İzlenen enerji performansımızı periyodik olarak raporlamak, misafir ve paydaşlarımız ile paylaşmayı taahhüt ederiz.